Samarbeten

Analogo samarbetar i ett nätverk av samarbetspartners. Nätverket levererar såväl gemensamma som kompletterande tjänster. Den gemensamma nämnaren är att nätverket består av seniora konsulter med lång erfarenhet både som konsulter och i ledande befattningar i linjen.

Shaper

Shaper hjälper företag att lyckas med sitt ledningsarbete genom att skapa insikt, vilja och förmåga att utveckla företaget och individerna som arbetar i det.

Shaper och Analogo har tillsammans ett komplett erbjudande för ledar- och ledningsgruppsutveckling, samtidigt som Shaper kompletterar Analogo med ett starkt erbjudande för ägarstyrning och styrelsearbete.

Serofia

Serofia hjälper dig och dina medarbetare att öka förståelsen för komplexa management- och utvecklingskoncept som modularisering, lean och värdebaserat ledarskap, och kan också hjälpa till att uppnå bestående förbättringar.

Serofia och Analogo levererar gemensamt utveckling av värderingsbaserat ledarskap och verksamhetsanalyser. Serofia kompletterar Analogo med mycket stor erfarenhet av modulär konstruktion och principstyrd produktutveckling.

Jan Sandberg Kommunikation

Jan Sandberg Kommunikation bygger förtroende som skapar engagemang som ger önskad förändring. Tjänsterna riktar sig främst till styrelseordförande, VD, kommunikationschef, chef för public affairs eller dylikt. Exempel på tjänster omfattar bl.a. public affairs, opinionsbildning, mediabearbetning samt utbildning i krishantering och medieframträdande.

Jan Sandberg Kommunikation kompletterar Analogos erbjudande inom verksamhetsutveckling med det externa perspektivet.

InHouse Legal Services

InHouse Legal Services AB tillhandahåller regelbunden juridisk kompetens i form av affärsjurist på konsultbasis. InHouse Legal Services ger dig tillgång till en jurist med stor förståelse för företagets utmaningar och potential som med kort uppstartstid kan bidra till er framgång.

Samarbetet med IHLS säkerställer att juridiska spörsmål som ägare, styrelse och ledning ställs inför kan adresseras integrerat med Analogos stöd.

Amigos

Amigos Design och Analogo delar synen att en verksamhet är en organism som beror av dess ingående delars enskilda funktion och inbördes relationer: ju bättre helhet desto bättre prestation!

Med sin ”Idébaserade design” bryter Amigos Design ny mark för visuell kommunikation genom att alltid utgå från en verksamhets idéer och innersta väsen. Detta är en väsentlig pusselbit för att både struktur och kultur skall vara i bästa möjliga form.

Diversify Consulting

Diversify Consulting arbetar för att koppla mångfald och inkludering till affärer och lönsamhet, genom att stötta ledare i teamutveckling och ledarskap och i processerna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Med basen i relevant forskning höjs kunskapsnivån om mångfald och inkludering, och framtidsanpassade och inkluderande processer säkerställs.

Diversify Consulting och Analogo har tillsammans ett mycket starkt erbjudande för utveckling av ledare och ledningsgrupper i ledarskap i en heterogen miljö.