Lönsamhetsstyrning, ett kalkylseminarium

Analogo bjuder in till frukostseminarium.
Tisdagen den 27:e juni 2017, 08.00-09.30, 7A Konferens, Vasagatan 7, Stockholm.

Behöver ni bättre förståelse för vilka affärer, kunder, produkter som bidrar till lönsamheten på sista raden? Efterfrågar organisationen mer detaljerad lönsamhetsinformation för att kunna ta bättre beslut? Har ni kört fast med allokeringen av de indirekta kostnaderna? Tycker ni det är svårt att välja teknik för kalkyllösningen?

Välkommen att få inspiration, konkreta tips, och att utbyta erfarenheter på Analogos frukostseminarium om Lönsamhetsstyrning: hur man får en affärsstöttande kalkyl på plats och i bruk för att kunna sätta nettolönsamheten i första rummet i styrning och ledning av verksamheten.

Vad?

Seminariet inleds med en föreläsning som spänner från de bakomliggande behoven, via kalkylteori och teknik, till effektiv användning av lönsamhetsinformationen.

Föreläsningen följs av en modererad fråge- och diskussionsstund där ni får ni tillfälle att dryfta utmaningar och lösningar med andra i samma sits, för att lära och inspireras av varandra.

Vem?

Seminariet riktar sig till ekonomichef/CFO, Business Control-funktionen samt chefer med resultatansvar, som vill ta nästa steg mot en implementerad nettolönsamhetskalkyl. Målsättningen är att alla deltagare skall lämna seminariet med en tro på vinsterna som finns att hämta med lönsamhetsstyrning, en tydlig bild av vad som behövs för att lyckas, och en bra idé om sin egen väg framåt.

Föreläsare och moderator är Hans Kihl, som har 20 års erfarenhet av kalkyler, lönsamhetsstyrning och ledningsstöd.

Anmäl er här. OBS! Begränsat antal platser!

Tid och plats

Tisdag den 27:e juni 2017, 08.00-09.30 (frukost serveras från 07.45)
7A Konferens, Vasagatan 7, Stockholm City
Om tiden inte passar, kontakta oss gärna för en enskild diskussion.

Pris

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men om avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 den 26:e juni tillämpar vi en avgift på 495 SEK (inkl. moms) för utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det bra att skicka en kollega i ditt ställe.

Väl mött!