Erbjudande

LÖNSAMHETSSTYRNING

Följande vanliga frågeställningar i en verksamhet beror ofta (delvis) på en osäkerhet runt hur kostnader och intäkter hänger ihop:

 • Vi ökar i volym, men lönsamheten följer inte med
 • Vi skär kostnader, men ser inte effekten på sista raden
 • Vi vet inte var vi kan skära kostnader utan att påverka intäkten/resultatet negativt
 • Vi ökar volym och/eller marknadsandel, men lönsamheten följer inte med
 • Andelen kundspecifika lösningar ökar, lönsamheten sjunker
 • Konkurrenter tar enkla affärer på priset
 • Fabrik (en/erna) missar budget år efter år

För att kunna besvara bland annat de ovanstående frågorna måste man ha en väldigt tydlig bild av hur resultatet på sista raden byggs upp. Analogos lönsamhetsanalys per kund/produkt/kanal/region ger beslutsfattare och medarbetare bättre möjligheter att nå sina mål genom ny kunskap och bättre förståelse för affärens detaljer:

 • Har vi prissatt så vi täcker alla indirekta kostnader affären förbrukar?
 • Vilka erbjudanden kan vi inte producera och leverera till en konkurrenskraftig kostnad?
 • Vilka produkter i produktportföljen genererar vinst på sista raden, vilka äter av resultatet?
 • Är de största kunderna verkligen de som genererar ett positivt nettoresultat?
 • Hur påverkas vårt nettoresultat beroende på vilken kanal vi säljer igenom?

Denna detaljförståelse skärper många strategiska och operativa beslut och genererar ett bättre resultat på sista raden.

Till skillnad från ”enklare” kalkyler och analyser på övergripande nivå ger Analogos analys stöd för precisa beslut i enskilda affärssituationer, med direkt påverkan på resultatet. Till exempel leder bruttomarginalen sällan till rätt bild, man måste beakta hur affären förbrukar samtliga kostnader för att förstå hur den bidrar till nettoresultatet.

BM-Nettolonsamhet-vit