Erbjudande

FÖRÄNDRINGSKRAFT

Många problem som uppstår i organisationer kommer sig av otydlighet, från övergripande mål och riktning till krav och förväntningar på enskilda aktiviteter och medarbetare. Allt detta leder till att det är svårt att få verksamheten att leverera tillräckligt bra, och att kontinuerligt förändras för att möta interna och externa utmaningar.

Analogos metod för att skapa en organisation med verklig förändringskraft bygger på att förtydliga, förstärka och sätta i bruk de värderingar och principer som sitter i väggarna på verksamheten, vilket ger förutsättningar för ledningen att skapa en organisation som ständigt utvecklas:

  • Hela organisationen har en samsyn runt varför verksamheten finns till, och vilket beteende som gynnar helheten; Alla drar åt samma håll.
  • Processer, arbetssätt och roller är tydliggjorda för att säkerställa en effektiv leveransorganisation som levererar med hög och jämn kvalitet. Det underlättar också för nya medarbetare att så snabbt som möjligt leverera med full kvalitet självständigt.
  • Varje medarbetare del i helheten och bidrag till framgång är tydligt, vilket skapar engagemang, lojalitet och laganda.
  • Det ger ett ledarskap och en miljö där varje medarbetare känner att de har kunskap och mandat att driva ständiga förbättringar, för att på så sätt dra full nytta av deras kompetens, kreativitet och engagemang.
  • Medarbetardrivet förbättringsarbete ger en kontinuerlig ökning av produktivitet och effektivitet.

Utgångspunkten i verksamhetens grundläggande värderingar och principer skapar en övergripande, varaktig och självgenererande förbättring, till skillnad från användandet av enskilda metoder och verktyg för att lösa olika isolerade problem i verksamheten.

Pilsvarm-tjock-1024x720