Erbjudande

Analogo erbjuder verksamhetsutveckling till ägare och ledning av små och medelstora företag och organisationer. Erbjudandet är fokuserat på att tydliggöra verksamhetens syfte, processer, roller, arbetssätt, utfall, för att möjliggöra bättre beslut och bättre genomförande.

Utgångspunkten är ett Toyotainspirerat ledarskap, där en bättre samverkan mellan struktur och kultur får organisationer och individer att prestera ännu bättre. För att skapa nya insikter, förmågor och beteenden som leder till ett varaktigt och långsiktigt resultat arbetar vi tätt tillsammans med kunden och kundens medarbetare.

Kontakta Analogo för en diskussion om just Era behov. Vi utmanar nuläget: det finns alltid en potential till förbättring.

DIN PERSONLIGA TRÄNARE I LEDNINGSROLLEN

Når inte verksamhetens utfall upp till ambitionen? Har dina förutsättningar förändrats drastiskt? Behöver du växla upp tillväxten?

Verksamhetsutveckling och ledarutveckling hänger ihop. För att få verklig effekt i verksamheten gäller det att använda och utveckla sina ledaregenskaper på rätt sätt. Säkerställ din fortsatta framgång genom att stärka ditt ledarskap precis där det har störst effekt på din verksamhets utveckling.

Din PT i Ledningsrollen hjälper dig genom:

  • Verksamhetsdiagnos – vad i din verksamhet fungerar inte
  • Ledarprofil – hur det matchar dina styrkor och potentialer som ledare
  • Ledarutveckling – fokuserad på bästa effekt på verksamheten
Du får verktygen och stödet för att nå dina mål, genom ett anpassat ledarskap.
Ledarskap - Verksamhet R1

FÖRÄNDRINGSKRAFT

Många problem som uppstår i organisationer kommer sig av otydlighet, från övergripande mål och riktning till krav och förväntningar på enskilda aktiviteter och medarbetare. Allt detta leder till att det är svårt att få verksamheten att leverera tillräckligt bra, och att kontinuerligt förändras för att möta interna och externa utmaningar.

Analogos metod för att skapa en organisation med verklig förändringskraft bygger på att förtydliga, förstärka och sätta i bruk de värderingar och principer som sitter i väggarna på verksamheten, vilket ger förutsättningar för ledningen att skapa en organisation som ständigt utvecklas.

Utgångspunkten i verksamhetens grundläggande värderingar och principer skapar en övergripande, varaktig och självgenererande förbättring, till skillnad från användandet av enskilda metoder och verktyg för att lösa olika isolerade problem i verksamheten.

LÖNSAMHETSSTYRNING

För att kunna ta rätt beslut måste man ha rätt information. I många situationer är en kunds eller en produkts påverkan på sista raden en viktig del av beslutsunderlaget, men ändå är det sällan den informationen finns tillgänglig.

Analogos lönsamhetsanalys per kund/produkt/kanal/region är ett beslutsstöd som ger beslutsfattare och medarbetare ny kunskap och bättre förståelse för hur lönsamheten byggs upp av affärens detaljer.

Till skillnad från ”enklare” kalkyler och analyser på övergripande nivå skärper Analogos analys förmågan att ta precisa beslut i enskilda affärssituationer, med direkt påverkan på resultatet.

BM-Nettolonsamhet-vit