Du entreprenör, vilken hatt har du på dig just nu?

I ett entreprenörsdrivet företag en bit upp på tillväxttrappan kan det vara många hattar för entreprenören att hålla ordning på. Kanske är du både ägare, styrelseordförande, VD, teknisk expert, kollega och kompis. Vet dina medarbetare vilken av hattarna du har på dig just nu?

Otydlighet runt vilken roll som uttalar sig leder till förvirring och osäkerhet. I och med att de olika rollerna utgår från sin specifika horisont kan ett uttalande ha väldigt olika betydelse beroende på vilken roll som yttrat det, och därmed leda till olika effekter i organisationen. Med så många hattar i garderoben är det inte heller ovanligt att flera hattar hinner åka av och på under samma diskussion, vilket gör det mycket svårtolkat för omgivningen. För ge sig själv de bästa förutsättningarna att styra och leda på ett bra sätt är det alltså viktigt att det är tydligt vilken hatt som är avsändare.

Men, tydlighet med vilken hatt som är på räcker inte! Vissa frågor skall hanteras av vissa roller, i vissa forum. Det kan till exempel göra det rent av olämpligt att gå in i en operativ diskussion mitt i verksamheten med ägarhatten på, och därigenom kortsluta ledningsstrukturen.

Så, för bästa utväxling på de olika rollerna: Rätt fråga i rätt forum, med rätt hatt på:

  • Skapa (om det inte redan finns) en tydlig ledningsstruktur
  • Tydliggör för dig själv i vilken roll du går in i ett möte eller en diskussion, och vad det innebär för ditt handlande
  • Stanna i den rollen!
  • Tydliggör för omgivningen vilken hatt du har på dig
  • Om diskussionen kräver inspel från någon av dina andra roller, var tydlig med att referera via den formella ledningsstrukturen ”enligt styrelsebeslut…”, ”i ägardirektivet…”
  • I nödfall, byt hatt, men var extremt tydlig med detta, och på samma sätt, var tydlig när du sätter tillbaka hatten du hade på från början

Sist men inte minst, kanske är det också läge att försöka lägga undan nån av hattarna för långtidsförvaring?

Om du vill diskutera hur det skall bli bättre ordning på hattarna, kontakta oss, eller läs mer om Personlig Tränare i ledningsrollen.