Börja alltid med ”Varför?”

Varför går dina medarbetare till jobbet? Hur många kommer för att tjäna ihop till brödfödan, eller och hur många för att ge sitt bidrag till något de tror på och identifierar sig med? Hur får man alla att komma av det senare skälet?

Först och främst, varför går du till jobbet? Har du uttalat för dig själv på vilket sätt din verksamhet skall göra skillnad, vad den har för existensberättigande? Har du berättat det för dina medarbetare, så de kan få en känsla av ett högre syfte?

Har du dessutom formulerat och satt ditt och verksamhetens ”varför” på pränt? Ännu bättre, då finns en riktigt bra chans att kunna dela det med alla dina medarbetare, så de kan värdera om de köper det högre syftet och vill vara med och bidra på riktigt. Då blir det åka av!

Behöver du hjälp att formulera och sprida ditt ”Varför”, eller vill lägga en solid grund för ett värderingsstyrt ledarskap? Kontakta oss för en diskussion om säkraste vägen dit.